Loading...
Skip to main content
Tải tờ khai đăng ký offline
TỜ KHAI ĐIỆN TỬ
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
Đề nghị nhập địa chỉ thường trú
Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu nếu có thì chọn mục này
Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Hướng dẫn chọn nơi nộp hồ sơ:
- Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, đề nghị cấp lại hộ chiếu do hết hạn trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.
- Người đề nghị cấp hộ chiếu do sắp hết hạn, do hư hỏng hoặc bị mất, đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Mã xác thực